Gedichten kunnen uiting geven aan ons gevoel.
De taal wordt niet gebruikt om te analyseren maar om te verbinden.
Het is het hart dat spreekt.
Het kan helpen om dingen te benoemen en te ordenen voor ons zelf.
Zo kunnen we ervaringen verwerken en in een context plaatsen,
om het vervolgens op te dragen aan liefde.