GeDichterbij

gedichten en kaartjes op aanvraag
meditatief gedicht

Browsing Posts published by gedicht

Je kwam door water gedragen

wees welkom in onze veilige haven

Laat je hartje dansen op de golven

haarzuiver zal de weerklank je volgen

Zoals de wind waait door je haren

mag je het leven op jouw manier ervaren

Volg het schijnsel dat je hier heeft gebracht

laat ons je baken zijn in het holst van de nacht

Luister naar het tij dan is geen golf te hoog

en zeilt jouw schip tot onder de regenboog

Voort schrijdt de tijd
altijd anders dan ik verwachtte
doch aangenaam verblijdt
met wat de engelen brachten

Maar waarom, vraag ik het leven
is mijn schip vol dromen
waar ik alles voor wil geven
nog steeds niet aangekomen

Ook zijn er op mijn weg
grote kraters ingeslagen
is het mijn lot of domme pech
mijn hart zit vol met vragen

wel heb ik geleerd:
alles heeft twee zijden
waaraan ik me heb bezeerd
kan me niet weer misleiden

Het leven neemt zijn loop
brengt ons vreugd en smart
wat blijft is de hoop
en de roep van ons hart

Doch in de donkerste tijden
blikkert stilletjes het kleinste vonkje
en brengt ons ver voorbij het lijden
met haar hoopvol geflonker

een straaltje dat alles verbindt
versmelting verleden-toekomst-heden
het leven dat zichzelf hervindt
het antwoord op mijn gebeden

*

Waarvan spint eigenlijk de tijd haar draad, de draad waarover wij lopen
waardoor we verleden en toekomst zien en het idee dat het ergens verder gaat

Waarheen vliedden al die jaren die verstreken in onwetendheid
ook mijn dromen kostten heel veel tijd zal iemand dat allemaal bewaren?
Om nog eens grondig na te gaan of ik soms kansen heb verspeeld
en of mijn wonden weer zijn geheeld of dat er nog hoofdstukken openstaan

De belofte van het leven is immens
doch ingeperkt met regels en wetten, gedragscodes en etiketen
de roep naar vrijheid is dan ook zo intens
Toch sloft de massa in het gelid, alles meeslepend in haar val
verpletterd door de macht van het getal wordt alles wat afwijkt verstikt

De tijd vernieuwt, opent een nieuwe zet terwijl het geheugen haar verwachting herhaalt
Uiteindelijk wordt door gevoel bepaald wat daarin voor mij is weggelegd
Het nieuwe met het oude te rijmen in vergeving, liefde en betrokkenheid
hart en ziel kennen de juiste tijd om ons van ons lot te bevrijden

*

wat is er nog na vandaag als wij het licht van de waarheid nu niet laten schijnen
maar achter zelfzuchtige belangen laten verdwijnen
als het uur van de waarheid dan eindelijk luidt
hoe ziet ons lot er dan nog uit.
hoe onoverkomelijk is het geworden
voor hen die aan de waarheid morden
hoe dwingend moet het lot wel zijn
om te breken door het leugengordijn
gy die den waerheyt heeft verzaeckt
genade is het die u wraeckt
gy die verziekt heeft den wortel van het leven
zal alles dat gij niet waert zijt terug moeten geven

komt de engel der wrake altijd te laat
waardoor de wereld naar de bliksem gaat
aan vermeend eigen voordeel vergeven
de waardevolle schatten van het leven
het eigenbelang ligt altijd nabij
alleen het hoger doel maakt werkelijk vrij

*

tussen een leven vol zorgen
ligt in het diepst verborgen
voorbij kennis en overtuiging
een authentiek besef van waarheid
een weten vanzelf in een zuivere klaarheid

het hart weet feilloos de juiste richting
trekt mee in het kielzog van deugd en vreugd
iedere cel die zich op de hereeniging heeft verheugd

het universum wat nimmer stil kan staan
zal  de thuis gekomene meenemen in haar baan
waarheid is de as waarom het leven draait
het rustpunt voor wie de storm weerstaat

*