De kunst van het Over leven:
Onze daden worden bepaald door omstandigheden.
Hoe redden we ons in de wedloop waarmee wij zijn omgeven?

Voortijdig genoodzaakt te reageren
nog voor dat we zelf ons zijn hebben kunnen regisseren
Plots komt die vraag: Is dit wat ik wilde met wat mij is gegeven?
Vanwaar al dat dwangmatig overleven?

In een opwelling kunnen mensen reageren,
Onze trouwste toeschouwer is ons geweten
Hoe mooi is dat, nooit te worden vergeten
deze zal nooit ons wezen negeren