Zoals een lotus uit het donker

ontkiemend zich ontvouwt

.

niet wetend

haar missie vertrouwt

haar eigen weg zoekt

terug naar het licht

.

komt de weerschijn van de hemel

 voor ieder in zicht

.

.

.