Voort schrijdt de tijd
altijd anders dan ik verwachtte
doch aangenaam verblijdt
met wat de engelen brachten

Maar waarom, vraag ik het leven
is mijn schip vol dromen
waar ik alles voor wil geven
nog steeds niet aangekomen

Ook zijn er op mijn weg
grote kraters ingeslagen
is het mijn lot of domme pech
mijn hart zit vol met vragen

wel heb ik geleerd:
alles heeft twee zijden
waaraan ik me heb bezeerd
kan me niet weer misleiden

Het leven neemt zijn loop
brengt ons vreugd en smart
wat blijft is de hoop
en de roep van ons hart

Doch in de donkerste tijden
blikkert stilletjes het kleinste vonkje
en brengt ons ver voorbij het lijden
met haar hoopvol geflonker

een straaltje dat alles verbindt
versmelting verleden-toekomst-heden
het leven dat zichzelf hervindt
het antwoord op mijn gebeden